دورنمایی باشکوه است وقتی ۳۰ یا ۴۰ سال به عقب برگردید و دفاع آن‌ها را تماشا کنید. اکثر آن‌ها نوعی دفاع را به نمایش می‌گذارند که به نظر می‌رسد در فوتبال مدرن گم شده است. یک مدافع باهوش را می‌بینید که پشت خط دفاعی جای گرفته است و پاس‌های حریف را دفع می‌کند، یا آن‌ها را بدون زحمت تحت کنترل خود درمی‌آورد یا به جلو می‌رود و به خط هافبک افزوده می‌شود. این عمل امروزه به “بازیساز…