برخی افراد همچون افسانه‌ها با یادگاری‌ها وآثاری درخشان در ذهن ما حک می‌شوند. وقتی صحبت از فوتبال می‌شود، عموما بسیاری به یاد مهارت‌های فوق‌العاده در حمله و پاسکاری‌های متداول و مهارت‌های بازیکنان تکنیکی می‌افتند. اگر شما به شکل اتوبوسی دفاع کنید و مدام بازی‌ها را ۱ بر ۰ پیروز شوید، همگان می‌گویند شما فوتبال را می‌کشید یا به‌اصطلاح “ضد فوتبال” بازی می‌کنید؛ در حالی که این یک سبک است. اما به عقیده هررا کسانی “کاتاناچیو” را بدنام…