من دو سال و نیم بود که در مدرسه ساوتهمپتون به عنوان یک دانش‌آموز حضور داشتم که نامه‌ای به دستم رسید. من هنوز هم آن نامه را به عنوان یادگاری نگه داشته‌ام. نامه‌ای برای حضور در یک تیم و چه چیزی می‌تواند بهتر از این باشد. در آن زمان آن‌ها بازیکنان جوان خوب زیادی داشتند. بازیکنانی مانند آلن شیرر، برادران والاس، رادنی و ریموند. همینطور فرنی بنالی و مت لوتسیر در سال بالاتر حضور داشتند. سیستم جوانان…