(کاتاناچیو) در دهه ۱۹۶۰ توسط هلنیو هررا مبتنی بر دفاع متمرکز و ضدحمله بود و محبوبیت خاصی داشت. پس از آن در دهه ۱۹۷۰ شاهد تسلط “توتال فوتبال” بودیم که با کمی‌کنار رفتن کاتاناچیو ظاهر شد. این شیوه بازی که بیشتر در تیم آژاکس و تیم ملی هلند به کار گرفته می‌شد، ریشه در تیم‌های اتریش و مجارستان در دهه‌های۴۰ و ۵۰ میلادی داشت. آژاکس در سال‌های بین ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۰ که توسط مدیری انگلیسی به نام…