انتقال یک بازیکن بین دو باشگاه معمولا معامله‌ای پیچیده با جزئیات فراوان مهم است که با همگرایی منافع دو باشگاه بنا می‌شود. بلافاصله پس از توافق بر بندهای اصلی و موارد مهم، پرونده به وکلای دو طرف سپرده می‌شود تا از روند درست توافقات و نیز انجام نکات ریز اطمینان حاصل شود. توافق بر روی یک قرارداد کامل و مورد تایید دو طرف بسیار پیچیده است. محدودیت‌های زمانی، فشار رسانه‌ها و… مواردی هستند که امضای یک قرارداد…