خوب بودن در هوا به چه معنا است؟ “خوب بودن در هوا” یک عبارت جدا نشدنی از فوتبال است که تقریبا همه آن را درک می‌کنند.اما در واقع این عمل خیلی پیچیده‌تر از آن است که به‌سادگی “خوب بودن” معنا شود. درحالی‌که پیتر کراوچ هنگام تلاش برای زدن ضربه‌ی سر، معمولا دست و پا چلفتی و ناجور به‌نظر می‌رسد، اما قدِ بلندش باعث می‌شود که حریفان، همیشه او را یک تهدید جدی روی توپ‌های بلند به حساب…